ANSATTE

Monica Stenberg, Styrer
Tina Ruud, Pedagogisk leder
Lillen Stenberg, Pedagogisk medarbeider
Anusha Ravibalan, Pedagogisk medarbeider
Trine Bratsberg, Vikar
Jeanett Lindgren, Vikar