ANSATTE

Monica Stenberg, Styrer
Lillen Stenberg, Assisterende styrer/Pedagogisk medarbeider
Tina Ruud, Pedagogisk leder (mammapermisjon)
Laila Knudsen, Pedagogisk leder (vikariat)
Caroline Ingulfstad, barne- og ungdomsarbeider
Fabian Thøgersen, Assistent